Cengiz BAYINDIR
SOSYAL İŞLER VE KÜLTÜR ORG. KOMİSYONU BAŞKANI
Ramazan COŞKUN
MALİ İŞLER KOMİSYONU BAŞKAN YRD.
Asıltat Baklava
Erhan AZTEKİN
EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI
Aztekin Baklava